Data2020-01-15T09:52:58+00:00

Slim en efficiënt omgaan met data in het onderwijs

Waarom slim en efficiënt omgaan met data in het onderwijs?

Efficiënt gebruik maken van de data is dichterbij dan je denkt

Wanneer er geen tijd meer verloren gaat aan nutteloze administratie en berekeningen, is er ruimte om meer te onderzoeken. Pas dan kan de onderwijskwaliteit structureel, data-ondersteund geoptimaliseerd worden en beter inzichtelijk gemaakt worden waarom resultaten zijn zoals ze zijn, wat resulteert in een beter onderbouwde verantwoording naar de inspectie en het bestuur, maar ook naar collega’s, ouders en jezelf!

Bij TRIPS onderscheiden we vier verschillende fases die scholen doorlopen wanneer zij optimaal gebruik willen maken van data en zo als lerende organisatie de onderwijskwaliteit te verhogen.

Fase 1: Slim en efficiënt omgaan met data

Bekijk deze video en leer in enkele minuten wat TRIPS voor jouw school kan betekenen in Fase 1, of scrol naar beneden en lees welke stappen ondernomen worden om effectief en efficiënt met data aan de slag te kunnen gaan.

In de eerste fase ligt de focus op het verlagen van de werkdruk door op een consequente  manier alleen nuttige data te verzamelen. De verschillende gegevens worden automatisch verzameld en samengebracht waardoor niet alleen de toegankelijkheid verhoogd wordt, maar er ook gemakkelijk informatierijke visualisaties gemaakt kunnen worden met alle beschikbare data. 

Data verzamelen onderwijs

Slim en efficiënt omgaan met data

In het onderwijs is data is vaak versplinterd over verschillende systemen. Het is noodzakelijk dat alle gegevens die relevant zijn voor de school samen komen op één plek. Dit voorkomt dat leraren tijd kwijt zijn aan het zoeken van diverse inloggegevens, of meerdere systemen uit het hoofd moeten leren kennen en bijbehorende specifieke analyses moeten kunnen interpreteren. 

Bron systeem gegevens automatisch overnemen

Het is niet de bedoeling dat er dubbel geadministreerd wordt. TRIPS haalt de data automatisch uit de systemen waarin deze opgeslagen staan, het functioneert als een soort tussenstation waarin alle data samenkomt. Het invoeren gebeurt dus gewoon in de systemen zoals de school het gewend is.

Algoritmes om data automatisch te koppelen

Platte gegevens zijn vaak onvoldoende om de juiste analyses te maken. Er is een combinatie van data nodig om bepaalde inzichten boven water te krijgen, dit is monnikenwerk wanneer het met de hand gedaan wordt. Daarom worden er in TRIPS logische algoritmes gebruikt om de verschillende gegevens automatisch te koppelen.

Continue inzicht in de opbrengsten

Elke nacht worden nieuwe gegevens uit de bronsystemen in TRIPS verwerkt. Hierdoor is de data altijd up-to-date en is er continu zicht op de laatste analyses en opbrengsten. Er kan dus real time aan de knoppen gedraaid worden zodra er nieuwe inzichten beschikbaar zijn

Vergelijkingen en trendanalyses

De gegevens kunnen op diverse niveau’s geaggregeerd worden, bijvoorbeeld op leerling-, groep-, leerjaar-, bouw-, school- of bestuursniveau. Zo kunnen vergelijkingen gemaakt worden op alle lagen. Alle beschikbare data kan hiervoor worden gebruikt, het is bijvoorbeeld mogelijk om de absenties of tevredenheid te vergelijken met de opbrengsten. Bij deze vergelijkingen kunnen niet alleen gegevens van de huidige status gebruikt worden, maar er kunnen ook trendanalyses over voorgaande jaren worden opgesteld. 

Hieronder staat bijvoorbeeld een visualisatie van het percentage leerlingen van de afgelopen 4 jaar met een hoog IQ vergeleken met het percentage leerlingen die op een gevorderde niveau scoren. Zo kan en gemakkelijk hard gemaakt worden waarom bepaalde resultaten zijn zoals ze zijn, onderbouwd met de benodigde gegevens. 

Doen wat we nu al doen, maar dan efficiënt

Het is niet de bedoeling dat er iets nieuws gedaan wordt, want er is vaak geen tijd voor nieuwe dingen, maar we kunnen wel veel tijd besparen door efficiënter te werken.

  • Geen extra werk, iedereen werkt hetzelfde
  • Analyses zoals de school het gewend is 
  • Benamingen, volgordes en jargon van de school 
  • Alle gegevens overzichtelijk bij elkaar 
  • Complexe berekeningen over gegevens uit verschillende bronnen in één druk op de knop inzichtelijk 
  • Gemakkelijk vergelijken van verschillende gegevens 
  • Gemakkelijk het effect van ontwikkelingen meten 

Verspil geen tijd meer aan het saaie monnikenwerk om data inzichtelijk te maken, maar zorg ervoor dat dit automatisch gebeurt zodat er meer tijd overblijft om aandacht te besteden aan de leerlingen en het geven van goed onderwijs.

Fase 2: Data ondersteunde professionalisering

Onderwijs verbeteren app

Na fase één kan er gericht worden op fase twee, hierin verzamelen leraren online feedback van leerlingen, collega’s of coaches en vullen zelfreflecties in om het pedagogisch- en didactisch handelen in kaart te brengen. Deze en andere data neemt de leraar mee in een ontwikkelgesprek met een leidinggevende die zij samen voorbereiden. Zo kan hij zijn intuïtie onderbouwen en data-ondersteunde keuzes maken voor ontwikkelingstrajecten.

Fase 3: Eigenaarschap en open feedback cultuur

Activiteiten ten behoeve van de professionele ontwikkeling hebben het meest zin wanneer deze vanuit de interesse van de leraar zelf komt en wanneer deze samen met collega’s ondernomen worden. In fase drie kiezen leraren dan ook zelf de onderwerpen waarover zij feedback willen en zijn zij eigenaar van het verzamelen van deze gegevens. Binnen het team heerst een open feedbackcultuur. Men weet waar de sterke- en ontwikkelpunten liggen binnen het team en ondersteunen elkaar hierin door middel van observaties en feedback. 

Feedback school app

Fase 4: Structureel onderzoek en kunstmatige intelligentie

Schooldata app

In de laatste fase worden heldere doelstellingen geformuleerd voor ontwikkelingstrajecten en interventies. Er wordt structureel onderzoek gedaan om het effect hiervan te meten en dit effect wordt vervolgens vergeleken met de opbrengsten in de school. Met kunstmatige intelligentie kan inzichtelijk gemaakt worden welke competenties of interventies het meeste effect hebben op de opbrengsten en kan advies gegeven worden over hoe de optimale ontwikkeling vormgegeven kan worden. 

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk