Als schoolleider moet je investeren in het team

‘Als schoolleider moet je investeren in het team.’

Door: José Oliehoek, adjunct directeur 

Toekomstgericht onderwijs vraagt echt iets anders van leerkrachten, zegt José Oliehoek, adjunct directeur bij basisschool ‘t Palet in Den Haag. Het betekent een verandering van alleen maar kennis over dragen naar leerlingen begeleiden en coachen. En veranderen gaat niet zomaar. Als schoolleider moet je daarom investeren in het team.

Weten wat echt belangrijk is voor onze kinderen

Welke leerkrachtvaardigheden zijn het meest belangrijk om ons onderwijs optimaal te maken voor onze kinderen? Daar willen we als team antwoord op krijgen. We combineren daarom onze intuïtie en ervaring mѐt meten en weten. De leerkrachten uit mijn team zijn erg betrokken bij onze leerlingen. Zij weten vaak precies hoe het met ieder kind gaat. Maar er zijn ook vragen waar gesprekken met kinderen, onze intuïtie en onze ervaring niet direct antwoord op geven. Bijvoorbeeld hoe verhouden de leervorderingen van verschillende groepen kinderen zich tot elkaar? Of in hoeverre hangen taalachterstanden samen met de eindresultaten van groep 8? De data-analyses in TRIPS bieden ons de kans om antwoord te krijgen op deze belangrijke vragen.

Iedereen op zijn of haar eigen manier en tempo

Iedere leerkracht ziet in één oogopslag wat bekend is over de ontwikkeling van kinderen en over hun eigen kwaliteiten als leraar. Bijvoorbeeld de leervorderingen uit Snappet (een adaptief onderwijsplatform), de uitkomsten uit de Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) en uitkomsten uit ouderenquêtes. De meeste teamleden waren direct super enthousiast over de mogelijkheden van TRIPS, zeker na de workshop met onderwijsexpert Huub Nelis. Natuurlijk vond een aantal teamleden de werkwijze ook erg spannend. Daarom hebben we met het team afgesproken om allemaal onze gesprekscyclus in TRIPS vorm te geven. En eenieder de ruimte te geven om andere mogelijkheden te gebruiken. Sommigen zijn direct aan de slag gegaan met de data-analyses. Anderen vragen feedback aan kinderen. Weer anderen ontwikkelen eerst hun ICT vaardigheden. En binnenkort start een aantal collega’s met lesobservaties.

Weten hoe je elkaar kunt versterken

Van kinderen horen hoe zij jouw lessen ervaren, dat is voor iedere leerkracht onbeschrijfelijk waardevol. Met TRIPS kunnen leerkrachten dit op een leuke en betrouwbare manier doen. De informatie in TRIPS wekt nieuwsgierigheid op. Het team stelt elkaar vragen: Ik zie verschillen tussen groepen, hoe verklaar jij dit? Hoe ga jij met de groep om? En hoe pak ik dat zelf aan? De ontdekkingen van de teamleden leiden tot interessante gesprekken binnen het team. Het team ontdekt gaandeweg waar eenieder goed in is en waarin ze elkaar kunnen versterken. De docenten werken complementair aan elkaar. De samenwerking die hierdoor ontstaat is heel sterk.

Aandacht voor de mens achter de leerkracht

Ik merk dat de teamleden steeds beter weten wat zij individueel en gezamenlijk nodig hebben om nog beter onderwijs te realiseren. Vroeger voerde ik met ieder teamlid aparte gesprekken en deed ik zelf observaties in de klas. Nu doet het team dat samen. Teamontwikkeling gebeurt continu en is niet meer afhankelijk van vooraf ingeplande momenten. Dat is ontzettend krachtig. De klaslokalen staan letterlijk en figuurlijk open. We hebben veel expertise in huis. En dat wordt nu zichtbaar. We weten steeds beter wie welke competenties en vaardigheden heeft en hoe we die het beste kunnen inzetten voor onze kinderen en elkaar. Het feit dat teamontwikkeling nu echt van het team is, maakt dat ik als leidinggevende meer ruimte heb om me op de mens achter de leerkracht te focussen en samen met het team een vervolgstap te maken.

Wie is José Oliehoek?

José Oliehoek is adjunct directeur bij basisschool ’t Palet in Den Haag. Deskundig, innovatief, betrokken, enthousiast. Dat zijn de kernkwaliteiten van haar team. Zij werken sinds mei 2018 met TRIPS. Bij TRIPS werken medewerkers van scholen, onderwijskundigen, ICT-ers en dataspecialisten samen. Dat is uniek. Haar advies aan andere scholen is: Twijfel niet, TRIPS werkt goed. Er zijn geen technische problemen. Het is intuïtief en gemakkelijk in gebruik. De grootste uitdaging voor jou als schoolleider is niet het programma, maar jouw taak om het gehele team eigenaar te maken van de ontwikkeling. Investeer daarom in het team. Bespreek met elkaar wat je wilt bereiken. Wees open en eerlijk. Deel enthousiasme en angsten. Want dan kun je als team echt stappen maken.

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk
2018-11-20T08:32:04+00:00