We moeten toe naar een situatie waarin we continu onderwijs verbeteren. Daarvoor is echt iets anders nodig dan wat we nu doen.

We moeten toe naar een situatie waarin we continu onderwijs verbeteren. Daarvoor is echt iets anders nodig dan wat we nu doen.

Door: Sanne Kruijer 

Datagebruik biedt docenten en andere professionals de kans om leerlingen het beste onderwijs te bieden. En toch gebruiken veel scholen het niet. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het onderwijs wakker wordt? Die vraag onderzochten onderwijsprofessionals uit po, vo en mbo op 27 november 2018 in Sciencepark Amsterdam. De conclusie is eigenlijk heel simpel. ‘We moeten toe naar een situatie waarin alle docenten en anderen continu onderwijs verbeteren’.

Willen we wel weten wat beter of anders kan? Of gaan we door met gewoonten.

‘Wat is op dit moment het grootste probleem op scholen?’, vraagt dagvoorzitter Wouter Schenke aan de deelnemers. ‘Onderzoek en datagebruik krijgen op veel scholen geen prioriteit. ’, zegt Kim Schildkamp, datateam expert en universitair hoofddocent op de Universiteit Twente. ‘Ik vraag vaak aan teams of ze wel echt willen weten wat maakt dat de examencijfers tegenvallen. Of men echt nieuwsgierig is naar de reden dat leerlingen blijven zitten. En of men ook echt bereid is om er iets aan te doen’. Want alleen dan als het team gemotiveerd is om deze vraagstukken op te lossen, kunnen we echt iets veranderen voor leerlingen.

Assumpties blijken niet te kloppen, ook al worden ze al 20 jaar voor waar aangezien.

Ieder mens heeft routines en aannames. Het probleem is dat veel aannames als waarheid worden aangezien, terwijl ze nog nooit getoetst zijn. Dat geldt zeker voor het onderwijs. ‘Sommige aannames zijn heel hardnekkig. Ik zeg dan vaak: Bewijs het maar eens. Wat is volgens jou het probleem? Wat is de oorzaak en wat is dan de oplossing? Het team gaat aan de slag en ontdekt dat assumpties die al 20 jaar als waarheid gezien worden, toch niet kloppen’ aldus Kim. Iedere docent en iedere school heeft vraagstukken die opgelost moeten worden. Dat is het probleem niet, maar tot een effectieve oplossing komen wel.

Schoolleiders moeten zichzelf kwetsbaar durven opstellen. Dan doet het team dat ook.

Om daadwerkelijk tot verbetering te komen, moet je jezelf kwetsbaar op kunnen stellen. Je moet durven toegeven dat je de waarheid niet in pacht hebt. Schoolleiders hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Een schoolleider die vragen stelt en uitstraalt dat fouten maken mag, creëert veiligheid binnen het team, aldus Erik Scheerder (directeur Gerhardschool, stichting Orion). En openheid om van en met elkaar te leren.

Professionalisering moet ingebed zijn in het dagelijks werk. Niet alleen maar aparte trainingen.

Professionalisering moet ingebed zijn in het dagelijks werk van docenten en andere professionals. Van en met elkaar leren in de klas en op de school. Daar gaat het om, want alleen dan is professionalisering echt effectief. Individuen naar trainingen sturen, waarna de medewerker enthousiast, maar ‘alleen’ terugkomt in de dagelijkse gang van zaken, werkt niet. De taak van de schoolleider en onderwijsondersteuning is om dit goed te organiseren. Zorg ervoor dat medewerkers in hun dagelijkse werk geprikkeld worden om ambitieuze doelen te stellen, zichzelf vragen te stellen en om op onderzoek uit te gaan en tot effectieve oplossingen te komen.

En het mooie is, een aantal scholen in Nederland heeft een hele unieke manier gevonden om dit goed te doen. Mijn team verbetert het onderwijs met behulp van data, aldus Erik. TRIPS heeft ons de kans gegeven om meester te zijn over onze eigen (onderwijs)ontwikkeling.

TRIPS

TRIPS is hét ontwikkelplatform voor docenten, schoolleiders & teams. Wij zorgen ervoor dat iedere docent weet wat het beste werkt voor zijn of haar leerlingen én dat docenten hier samen mee aan de slag gaan. Het unieke aan TRIPS is de combinatie tussen de nieuwste inzichten uit onderwijs & kunstmatige intelligentie. Hiermee kunnen wij de correlaties tussen vaardigheden van een docent en onderwijskwaliteit boven water halen. Dat betekent: dat we weten wat werkt!

De grote vraag is natuurlijk: hoe doen we dat? Docenten die gebruikmaken van TRIPS staan aan het roer van hun eigen ontwikkeling. Zij hebben een eigen platform, waarmee zij de onderwijskwaliteit gemakkelijk kunnen verbeteren. Denk aan feedback van leerlingen, observaties van collega’s & data— analyses ondersteund door kunstmatige intelligentie.

Wij geloven dat goed onderwijs begint bij de docent en dat goed onderwijs prioriteit #1 is. Want, je kunt  alléén het beste uit leerlingen halen als jezelf als docent continu blijft ontwikkelen. Echte verandering komt enkel van binnen, daar kan geen instrument tegenop, daarom begeleiden wij onderwijs organisaties om deze stap te zetten met een uitgebreid en zorgvuldig implementatietraject.  Zo realiseren we binnen zes weken na kick-off 90% participatie onder docenten!

Samen beter onderwijs. Dat is waar wij voor staan.

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk
2018-12-13T14:45:33+00:00