Processen2018-07-19T13:48:59+00:00

Met TRIPS de schoolorganisatie professionaliseren

De docent staat centraal

Met TRIPS draaien we de schoolprocessen om en zetten we de docent centraal. Docenten zijn zelf in staat om hun ontwikkeling vorm te geven en de school ondersteunt de docenten.

Schoolprocessen professionaliseren met TRIPS

_

1
School docenten ontwikkeling

Verzamelen: verbeterde feedback en complete schoolresultaten

Feedback moet een goede fundering hebben, zodat docenten blind kunnen vertrouwen op de ingevulde enquêtes van leerlingen en collega’s. Met het uitzetten van één of twee enquêtes per jaar kan een school veel relevante momenten mislopen; er gebeurt natuurlijk het hele jaar ontzettend veel in de klas en daarbuiten.

Last but not least, alle schoolresultaten op één plek. Vanaf nu niet meer schakelen tussen verschillende systemen!

Onze werkwijze komt met drie essentiële oplossingen:

  • Vaker en gerichte feedback; op momenten dat het écht relevant is.
  • De docent bepaalt zelf op welk moment en van wie hij feedback uitvraagt (altijd in samenspraak met een leidinggevende).
  • Feedback geven en krijgen kan ook leuk zijn! Het bewijs ligt in Quest, de enquête-module in TRIPS met spelelement die zowel door leerling als docent als zeer positief wordt ervaren.

_

2
Docenten evaluatie ontwikkeling

Analyseren: docent aan het roer met leidinggevende als coach

Ontwikkeling gebeurt niet alleen na een moment van ‘beoordeling’ (laten we dit woord vanaf nu niet meer gebruiken). Het is een doorlopend proces, maar helaas voelt dat voor veel docenten niet zo. Precies deze mindset is volgens ons het verschil tussen het oude en het nieuwe onderwijs. Ontwikkeling is niet van bovenaf op te leggen. Het ontstaat door vertrouwen, motivatie en de juiste gereedschappen om het zelf te kunnen doen.

Daarom staat de docent in onze werkwijze aan het roer van zijn eigen ontwikkeling. Vanaf nu geen top-down analyses en beoordelingen meer waar de docent zich moeilijk aan kan binden. Hij kan met behulp van TRIPS zelf onderzoek doen en conclusies trekken, gebaseerd op betrouwbare data. Leidinggevenden spelen een coachende rol en sturen bij wanneer het nodig is.

_

3
School organisatie professionaliseren

Gesprekken: constructieve inhoud met balans tussen docent en leidinggevende

Voor veel docenten voelt het alsof ze tijdens gesprekken geen enkele controle hebben; de leidinggevende heeft een verhaal klaar en de docent moet hier ter plekke op reageren. Daarbij is het goed benutten van leermomenten heel moeilijk, omdat de kans groot is dat er pas weken of maanden later een gesprek staat gepland waar dit aan bod komt.

In onze werkwijze brengen we dit proces in balans. De docent heeft zelf continu inzicht in wat er wel en niet goed gaat en kan dus in de voorbereiding voor een gesprek punten aanstippen waar hij aan gaat werken. Commitment met gemaakte afspraken is hoog, omdat het helder is waar deze op zijn gebaseerd: actuele en objectieve informatie waar de docent zélf eigenaar van is.

_

4
Docenten ontwikkeling professionalisering

Actie: van afspraak naar zichtbare ontwikkeling

Een afspraak nakomen (docent) of monitoren (leidinggevende) is lastig wanneer de drijfveer onduidelijk en/of het effect moeilijk meetbaar is. Een afspraak is maar een klein stukje in een veel groter geheel: de ontwikkelreis.

In onze werkwijze maken docenten met hun leidinggevende persoonlijke doelstellingen, waar ze zelf pro-actief mee aan de slag kunnen. Correlaties uit TRIPS zorgen voor het wetenschappelijke bewijs dat hun acties écht gaan leiden tot meer leerplezier en betere resultaten in de klas.

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk