Alle schooldata op één plek als basis voor effectieve onderwijsverbetering.

Structureel werken aan het verbeteren van de kwaliteitcyclus, op school en bestuursniveau. Door alle data in het onderwijs te combineren met Kunstmatige Intelligentie en het stellen van de juiste vragen, leg je de lat steeds wat hoger. Al honderd scholen professionaliseren met ondersteuning van onze TRIPS.

Speciaal onderwijs

Volgens de eigen schoolstandaard wordt berekend of een leerling onder, op of boven het verwachte niveau scoort. Door snel en efficiënt visualisaties te kunnen maken houd je meer tijd over waar het écht om draait: de leerling gericht ondersteunen in zijn ontwikkeling.

Lees meer

Primair onderwijs

Een compleet beeld van alle data in de school en op bestuursniveau. Teamontwikkeling, maar dan data-ondersteund. Samen werken aan strucurele en effectiefe kwaliteitontwikkeling. TRIPS helpt jouw onderwijsorganisatie dit gericht waar te maken.

Lees meer

Voortgezet onderwijs

Leraren onderzoeken het effect van hun eigen handelen en bespreken dit tijdens de ontwikkel-gesprekken. Visualisaties worden gebruikt om het onderbuikgevoel te concretiseren. TRIPS is voor elke leraar een persoonlijk ontwikkeldossier en leidinggevenden weten waar nog winst te behalen valt.

Lees meer

Verbanden ontdekken in alle schooldata

In TRIPS komt data uit alle schoolsystemen automatisch samen. In Explore worden gemakkelijk visualisaties opgesteld en gedeeld worden om binnen de school data-ondersteund te onderzoeken en ontwikkelen!

Meer over Explore

Structureel professionaliseren

Door data uit diverse bronnen te bundelen, ontstaat beter inzicht. Deze data dient als fundering om het data-ondersteunde gesprek te voeren. Met de Guide module is de school in staat om de data te bespreken in het dagelijkse schoolproces. Bij elke vergadering, overleg en ter ondersteuning van de gesprekscyclus ondersteund de Guide module de organisatie het goede gesprek te voeren.

Meer over Guide

Onderzoekend leren voor onderwijsprofessionals

Door meerdere invalshoeken in verschillende vragenlijsten over vergelijkbare onderwerpen te combineren geven de ingevulde vragenlijsten van Quest de beste feedback gegevens.

Vanuit Quest kan je zowel leerling enquêtes, lesobservaties, 360 graden feedback, zelfreflectie en andere enquêtes uitzetten. Elke vragenlijst is in te vullen op mobiel, tablet, laptop en computer.

Meer over Quest

Ontwikkeld voor en met 100 scholen

TRIPS helpt scholen data-ondersteund onderzoek te doen naar hoe zij zichzelf structureel kunnen verbeteren. Het doel van TRIPS is data ondersteunde kwaliteitsverbetering op schoolniveau laten onstaan door data op een effectieve en efficiënte manier te gebruiken.

Meer over TRIPS

Tijdwinst, efficient en effectief werken

TRIPS laat alle data uit de school systemen samenkomen op ieder niveau in de organisatie. Direct inzicht in welke processen of zaken nog verder ontwikkelt moeten worden kan al vanaf de eerste dag. Nooit meer handmatig turven, gegevens verzamelen uit verschillende systemen en lastige conclusies trekken uit die enorme hoeveelheid data.

Meer over ons dashboard