Voortgezet onderwijs

Wanneer er geen tijd verloren gaat aan nutteloze administratie en berekeningen, is er ruimte om meer te onderzoeken. Pas dan kan er inzichtelijk gemaakt worden waarom resultaten zijn zoals ze zijn. Dit resulteert in een beter onderbouwde verantwoording naar de inspectie en het bestuur, maar ook naar collega’s, ouders en jezelf!

Stapsgewijze aanpak

Het implementeren van TRIPS is altijd maatwerk. Iedere school heeft zijn eigen wensen, data bronsystemen en schoolstandaarden. Het totale implementatie proces veriest daarom een goede samenwerking, veel afstemmen en ook tijd. Stapsgewijs gaan we samen van A naar B over een periode van ongeveer 2 jaar tijd.

Gesprek +- 2 uur bij u op locatie

1. Oriënterend gesprek

De eerste stap in de reis naar data-ondersteunde ontwikkeling van de onderwijskwaliteit is het hebben van de juiste data. Dit lijkt misschien simpel, in het onderwijs wordt vaak ontzettend veel geadministreerd. Maar met willekeurig administratie ben je er nog niet. Want wat administreer je wel, wat niet, met welk doel, op welke manier en wat doe je er vervolgens mee? Wat zegt de verzamelde data over de onderwijskwaliteit?

Tijdens het gesprek met TRIPS ontdek je welke vragen met behulp van data beantwoord kunnen worden, in hoeverre dit nu al kan en welke stappen er nog genomen moeten.

Het is leuk om met TRIPS bij te sturen!

Koppelen bronsystemen +- 3 maanden

2. Data bundelen en koppelen

Als helder is welke data nodig is om gericht te kunnen sturen op onderwijskwaliteit, worden de koppelingen gemaakt. TRIPS koppelt alle bronsystemen met elkaar binnen een persoonlijke TRIPS omgeving. De verschillende gegevens worden hier automatisch verzameld waardoor niet alleen de toegankelijkheid verhoogd wordt, maar er ook gemakkelijk informatierijke visualisaties gemaakt kunnen worden.

Voorbeelden van bronsystemen waar we mee koppelen: Parnassys, Somtoday, Magister, Esis, Edumaps, Zien!, SCOL, SWIS, Aurecool, Excel documenten met bijv. eigen schoolstandaarden of administratie.

Werkdruk verlaging in het onderwijs door automatisering

Meten en finetunen +- 6 maanden

3. Op maat maken

Na het ontwikkelen van de eigen TRIPS omgeving vindt er een gezamenlijke controle plaats. Alle koppelingen worden nagelopen om te garanderen dat de data correct in TRIPS weergeven wordt. Vervolgens wordt iedereen wegwijs gemaakt in de werkwijze van TRIPS.`

Op basis van de analysevragen van de onderwijsorganisatie stellen we standaard visualisaties op, waarmee iedere TRIPS gebruiker direct aan de slag kan.

Start gebruik TRIPS module ‘Explore’

TRIPS – Explore

Hier een korte introductie van ‘Explore’ en een knop die doorlinkt naar een onepager waar alle onderdelen van het product kort worden toegelicht.

Onderwijskwaliteit in het speciaal onderwijs nu ook inzichtelijk

Inzet teambreed +- 2 maanden

4. Evaluatie & inchecken

Na deze zes weken checkt de TRIPS begeleider in bij het team. De eerste bevindingen worden besproken en eventuele extra data wensen worden doorgegeven. Samen onderzoeken de begeleider en het team hoe er steeds meer van werken mét data, naar data-ondersteund werken gegaan kan worden. Nadat er concrete afspraken gemaakt zijn gaat het team wederom zes weken aan de slag.

Aan het eind van totaal drie maanden starttraject vindt een eindevaluatie plaats.

Intuïtie en onderzoek combineren voor optimale leerling- en docentontwikkeling

Handelen op basis van resultaten +- 12 maanden

5. Data-ondersteund professionaliseren

Wanneer de juiste data op een consequente manier verzameld wordt, is het de uitdaging om deze in te gaan zetten voor verandering. Nog te vaak blijft het bij monitoren van de status quo, daar willen we vanaf! Met data kan veel beter gecontroleerd worden of doelen bereikt worden, kunnen er gerichtere beslissingen gemaakt worden en leerbehoeften worden makkelijker geïdentificeerd.

Start gebruik TRIPS module ‘Guide’

Ga het gesprek aan het met gehele team

Laat leraren tijdens de ontwikkelgesprekken, met TRIPS Guide, benoemen waar zij aan willen werken. Op basis van de leerresultaten en feedback van leerlingen en collega’s wordt samen onderzocht welk effect het handelen van de leraar gehad heeft op de leerlingen. De leraar heeft zelf continu inzicht in wat er wel en niet goed gaat en kan dus in de voorbereiding voor een gesprek punten aanstippen waar hij aan gaat werken. Commitment met gemaakte afspraken is hoog, omdat het helder is waar deze op zijn gebaseerd: actuele en objectieve informatie waar de leraar zélf eigenaar van is.

Start gebruik TRIPS module ‘Quest’

Verzamel niet alleen data over de onderwijsresultaten, veiligheid en schoolklimaat

Zet TRIPS in om gehele onderwijs proces te verbeteren. Bevraag leerlingen en collega’s naar de competenties van de leraar voor de klas en ontdek wat de sterke punten van het team zijn en waar nog ontwikkeld kan worden. Feedback moet een goede fundering hebben. Met het uitzetten van één of twee enquêtes per jaar kan een school veel relevante momenten mislopen; er gebeurt natuurlijk het hele jaar ontzettend veel in de klas en daarbuiten. Daarom kan hij met de Quest module in TRIPS op elk moment, gemakkelijk korte enquêtes uitzetten over datgene wat op dat moment speelt.

Aan het eind van totaal drie maanden starttraject vindt een eindevaluatie plaats. Tijdens de eindevaluatie wordt bepaald hoe er door gegaan wordt met TRIPS; meer gebruikers? Extra modules of doorgaan zoals het nu gaat? Alles is mogelijk.

Onderwijs evalueren en verbeteren met behulp van data in TRIPS

Vrijblijvend ontwikkelgesprek

Maak een vrijblijvende afspraak. In een video-gesprek van ongeveer 30min vertellen wij je alles over TRIPS, laten zien hoe het eruit ziet en werk. We kunnen al je vragen beantwoorden over hoe het proces eruit kan zien voor jou onderwijsinstelling.

Maak een afspraak