Referenties

Saapke de Groot-Voolstra
Teamleider bij de Piet Bakkerschool in Sneek

TRIPS levert ons mooie inzichten in de vorderingen van de leerlingen op

We wilden graag de verschillende datasets waar we als school over beschikken op een zinvolle manier aan elkaar knopen. Dit deden we handmatig wat maakte dat er makkelijk fouten in konden sluipen. Daarbij kostte het veel tijd. 

TRIPS levert ons mooie inzichten in de vorderingen van de leerlingen op. Doordat diverse datasets nu met elkaar gekoppeld zijn, is duidelijk waar eventueel nog hiaten zitten en kunnen we makkelijker verbanden leggen tussen de verschillende soorten resultaten. 

We hadden enkele twijfels over TRIPS toen het opstarten van ons traject wat hobbelig verliep. In het begin verliep het contact wat moeizaam. Dit werd uiteindelijk naar tevredenheid opgelost door contact persoonlijker te maken. Nadat we goed zicht hadden op welke data vergelijkingen we kunnen realiseren met TRIPS, hebben we besloten om door te gaan. Met het programma zien we zeker ook goede ontwikkelingen zoals de recente overgang naar een andere lay-out.

Ik zou TRIPS aanbevelen aan mijn collega scholen als ze op zoek zijn naar een manier om data-ondersteund opbrengstgericht te werken in combinatie met handelingsgericht werken. Opbrengstgericht werken en handelingsgericht werken apart is vaak niet moeilijk binnen een school, maar beiden combineren vraagt een gedegen onderliggend systeem. Er gaat wel wat tijd zitten in het programma en de manier van werken onder de knie te krijgen. Daar moet je rekening mee houden. 

Nicole Zewald
Adjunct-directeur van De Groote Aard

Data maakt onze leraren zelfverzekerder!

Wij wilden beter opbrengstgericht werken. Om dat voor elkaar te krijgen moest er veel in kaart gebracht worden aan data. Dat bleek toch lastig in Excel-bestanden. Dat was veel handmatig tellen en ontzettend tijdrovend. Toen we van TRIPS hoorden en de mogelijkheden zagen, waren we direct overtuigd dat TRIPS ons op dit gebied kon helpen!   

We kunnen juist nauwkeurig zien waar de doelen wel en niet behaald worden en ook wat daar een oorzaak van zou kunnen zijn. In eerste instantie waren de leraren wat huiverig. Ze waren bang dat ze door gebruik van TRIPS het individuele kind uit het oog zouden verliezen. Het bleek echter al snel dat dit helemaal niet het geval is. Data ophalen is één, het duiden van de data tijdens een gesprek is een belangrijke vervolgstap.

Door meer grip op de data en hierin ook regie te hebben, wordt het voor leraren echt leuk om het onderwijs data-ondersteund bij te sturen. Waar we vooral blij mee zijn, is dat wij nu veel beter inzicht hebben in welke interventies voor onze leerlingen effect hebben. In de toekomst gaan we nog meer gebruik maken van TRIPS en zullen we niet meer alle losse systemen in stand te hoeven houden.

TRIPS biedt maatwerk, dat is vooral voor ons heel fijn als kleine school. Het invoeren van TRIPS hebben we als zeer positief ervaren. TRIPS is altijd goed bereikbaar en meedenkend. Als je belt dan krijg je geen helpdesk aan de lijn, maar meteen de persoon die er over gaat. Dat voelt echt als een goede service! 

Inmiddels heb ik TRIPS al aangeraden bij collega scholen in het speciaal onderwijs. Ik heb hen laten zien hoe makkelijk wij ons onderwijs inzichtelijk kunnen maken. Ook zij werden direct enthousiast!

Anita van Erp
Schoolpsycholoog en zorgcoördinator bij de Gerhardschool

Door TRIPS kom ik eindelijk toe aan analyses die er toe doen

Voorheen was mijn grootste frustratie in mijn werk het onnodige papierwerk. Volledige werkdagen was ik handmatig aan het turven en had ik nog niet geanalyseerd wat ik eigenlijk wilde. Daar kwam ik nooit aan toe. Dingen die echt belangrijk waren bleven liggen. Dat vond ik zonde van mijn tijd. Je had niet het gevoel nuttig bezig te zijn waardoor het werkplezier ver te zoeken was. Ik heb geprobeerd de overzichten uit het leerlingvolgsysteem te halen, maar dat was nooit precies wat ik nodig had. 

Met TRIPS krijgen we snel de inzichten die we willen. We ontdekken samenhang doordat we meer variabelen mee kunnen nemen en we kunnen kleine nuances in kaart brengen. Daardoor kunnen we data-ondersteund veel beter aansluiten op de onderwijsbehoeften en zo zijn we in staat beter onderwijs te geven aan onze leerlingen. Een ander voordeel is dat wij de resultaten beter kunnen verantwoorden tegenover ouders, de inspectie maar ook tegenover collega’s die zo hard werken. De data stelt mijn collega’s gerust en verzekert hen ervan dat ze het echt goed doen. Het heeft hun motivatie enorm vergroot. Dit is geen mooi toekomstbeeld, maar de realiteit.

Er is ontzettend veel mogelijk in TRIPS, zolang je maar de juiste data aanlevert. Ik zou TRIPS zeker aanraden omdat je het heel school specifiek kunt maken. Je kunt je eigen speerpunten inbouwen en het bespaart gewoon veel tijd. Deze tijd kan je besteden aan het verbeteren van je onderwijskwaliteit, daar heb je nu de juiste data voor.

 

Erik Scheerder
Directeur van de Gerhardschool in Amsterdam

Door de koppeling van verschillende systemen worden de variabelen op leerling-, groeps- en schoolniveau zichtbaar gemaakt

Op de Gerhardschool wordt in hoge mate data-ondersteund gewerkt, we administreren veel en consequent. Administreren is simpel, het analyseren was echter een enorm monnikenwerk. Ons team was per jaar dagen aan het analyseren. Dat wilden we graag anders doen. 

Door TRIPS werken we nu efficiënter, omdat de analyses geautomatiseerd zijn. Dat scheelt niet alleen veel tijd, maar geeft ook nieuwe inzichten. Door de koppeling van verschillende systemen worden de variabelen op leerling-, groeps- en schoolniveau zichtbaar gemaakt. Zo zijn we van onderbuikgevoel naar zuivere analyses gegaan. Ook kunnen we nu met behulp van data gericht om onderwijs bijsturen. 

We zijn positief verrast over TRIPS. Twee collega’s hebben de analyses handmatig gedaan en vervolgens vergeleken met de analyses van TRIPS, deze bleken bijna identiek te zijn. Dat heeft het laatste stukje scepsis weggenomen. Wij hechten veel waarde aan betrouwbare data, door TRIPS zijn die nu nog zuiverder. 

Als jouw team nog moet beginnen met data-ondersteund werken of als jouw team dat al jaren doet: TRIPS ondersteunt in het cyclisch en planmatig werken aan het verhogen van onderwijskwaliteit. Het schooleigen jargon en de hele manier van data-ondersteund en opbrengstgericht werken van jouw school komt één op één terug in TRIPS. Dat is ontzettend fijn!

Maaike Kieft
Adjunct directeur van de Zonnebloemschool

We hebben nu een manier om de impact van ons onderwijs zichtbaar te maken

Toen we de mogelijkheden van TRIPS voor het eerst zagen, dachten we: We hebben TRIPS niet nodig, dit doen we al. Maar we realiseren ons nu pas dat dat niet zo was. 

In 2018 zijn we gestart met TRIPS. We kunnen nu met het hele team met één druk op de knop inzicht krijgen in onderwijskwaliteit. Zo kunnen we goed geïnformeerd de onderwijskwaliteit te verbeteren. Zeker in het speciaal onderwijs waar we niet met gestandaardiseerde lesprogramma’s werken was dat voorheen erg lastig. Gelukkig hebben wij nu een manier gevonden om de impact van ons onderwijs zichtbaar te maken.

Ons team vraagt met TRIPS feedback aan leerlingen. Leerlingen zijn maar 1,5 minuut bezig met invullen en vinden dat echt leuk. Het maakt ons team nieuwsgierig en motiveert hen om er direct mee aan de slag te gaan. Ook doen we lesobservaties en geven we de gesprekscyclus vorm in TRIPS. We merken dat collega’s beter geïnformeerd zijn over onderwijskwaliteit en goed onderbouwde gesprekken voeren. We weten echt wat er aan de hand is. Onze gesprekken zijn hierdoor heel interessant en doelgericht.

TRIPS geeft ons vertrouwen. De mensen bij TRIPS luisteren goed naar ons en begrijpen wat we bedoelen, waar we tegenaan lopen en denken mee over wat handiger kan. TRIPS is een heel betrouwbare partner en qua dienstverlening uniek in de onderwijs-/ICT wereld. Het is een positieve uitzondering tussen alle bestaande ICT-/systeembeheerbedrijven en echt de moeite waard om met hen samen te werken. Waag de stap. Ook al vindt u dat misschien spannend.

TRIPS maakt professionele ontwikkeling eenvoudig

dr. Joost Jansen in de Wal

Universiteit van Amsterdam

Professionele ontwikkeling is een van de belangrijkste manieren waarop docenten de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren

TRIPS laat docenten op een zeer laagdrempelige manier data verzamelen over hun eigen functioneren. Ze krijgen de vrijheid krijgen om te werken aan hetgeen zij zelf het belangrijkst vinden. Ze bepalen zelf waarover, wanneer en door wie deze data verzameld worden. TRIPS biedt ondersteuning bij de verschillende manieren van dataverzameling, bijvoorbeeld door een standaard leerlingenquête aan te bieden. Zonder dat het als tijdrovende taak ervaren wordt, faciliteert TRIPS zo op een eenvoudige manier de ontwikkeling van docenten. Deze werkwijze optimaliseert de intrinsieke leermotivatie en sluit aan bij de hedendaagse motivatietheorie.

TRIPS biedt met behulp van visualisaties van de verzamelde data inzicht in de individuele ontwikkeling van de docent. Per aandachtsgebied krijgt hij/zij inzicht in zijn of haar vooruitgang. Dit inzicht draagt bij aan de groei-mindset van docenten. Hierdoor wordt het steeds gemakkelijker om toekomstige investeringen in professionele ontwikkelingsactiviteiten te stimuleren.

Joost Jansen in de Wal is een postdoctoraal onderzoeker aan het Research Institute of Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de leermotivatie en hij is hij geïnteresseerd in professionele educatie en ontwikkeling van docenten.

Tuncer Akyazi
Deelschoolleider bij het Montessori Lyceum Amsterdam

Om echt te weten waar iemand goed in is en wat beter kan, is betrouwbare informatie nodig

Montessori Lyceum Amsterdam is in april 2016 met TRIPS gestart. Ik word heel enthousiast als mensen verborgen talenten ontdekken. Je moet daarvoor als schoolleider wel de juiste randvoorwaarden organiseren. Het meest belangrijke is dat iedereen op onze school continu aandacht heeft voor ontwikkeling van talenten. Om echt te weten waar iemand goed in is en wat beter kan, is betrouwbare informatie nodig. Daarmee bedoel ik informatie vanuit verschillende bronnen, verzameld op verschillende momenten. Denk bijvoorbeeld aan feedback van leerlingen, ouders of collega’s, maar ook cijfers gedurende het jaar. TRIPS maakt deze informatie voor iedereen toegankelijk.

We gebruiken TRIPS vooral om ons onderbuikgevoel te verifiëren. “We denken dat A een oplossing is voor B, maar vinden leerlingen en andere collega’s dat ook? En onderbouwen de analyses dit?”. Het helpt alle teamleden om goed onderbouwde verbetersuggesties en oplossingen te ontdekken.

We focussen niet meer op problemen, maar stellen onszelf steeds oplossingsgerichte vragen: “Wat is het probleem? Wat kunnen we hieraan doen? Hoe kunnen we docentontwikkeling inzetten? Wat zeggen de analyses? En wat denken we zelf?” Soms varen we op onze ervaring en intuïtie, andere keren onderzoeken we een thema met behulp van TRIPS. Eigenlijk combineren we het beste van beide werelden. Daar ben ik echt trots op.

 

Hakan Akkas
Informatica docent bij Metis Montessori Lyceum

TRIPS biedt mij een actueel inzicht in wat werkt en wat ik anders kan doen

Het meest belangrijke vind ik dat leerlingen hun eigen interesses vinden en hier zelf mee aan de slag gaan. Meestal lukt het me om hen hiertoe te motiveren, maar niet altijd. Dan moet ik de gang van zaken evalueren. De kunst is om dan steeds eerst op mezelf te reflecteren en naar mogelijkheden te zoeken te verbeteren. Wat kan ik doen om de leerling wel te motiveren? Hoe pakken mijn collega’s dit aan? Vaak werkt het om eens iets heel nieuws te proberen. Dat zet mijzelf en de leerling op scherp.

Ik evalueer en verbeter mijn onderwijs met TRIPS. TRIPS biedt mij een actueel inzicht in wat werkt en wat ik anders kan doen. Dat is wel zo handig! Ik log in en krijg meteen de belangrijkste inzichten in beeld. Het maakt me nieuwsgierig, zet me aan het denken en brengt me nieuwe inzichten over mijn eigen onderwijs.

Of ik TRIPS zou aanraden? Ja, alle docenten moeten weten dat dit mogelijk is! Het is leuk, actueel, intuïtief en vooral erg handig. Zodra je ermee aan de slag gaat, ben je verkocht. En vind je het spannend, moeilijk of heb je vragen? Dan staat TRIPS altijd klaar om je te helpen. Ik ken geen ander initiatief dat al deze ingrediënten heeft.