Explore

Dit is de kern van TRIPS waar de ontwikkelreis mee begint. Alle data uit álle systemen van iedere laag van de organisatie komt in één overzicht samen. Met handige standaard visualisaties, die passen bij school- en bestuursambities en de inspectie indicatoren, helpen we scholen en besturen in de eerste maanden op weg meer data ondersteund te werken.

Met Explore kan iedereen binnen 5 minuten krachtige visualisaties opstellen waarmee de gebruiker zelf de data gaat duiden.

Bij TRIPS werken we op maat. Wij begeleiden jullie stapsgewijs in het maken van eigen datavisualisaties. Zo hebben jullie altijd een hulpmiddel bij de hand om het juiste ontwikkelgesprek te voeren. Nooit meer vervelende handelingen of veel tijd kwijt zijn aan data-analyses en alles uit verschillende systemen moeten halen om inzicht te krijgen in de vragen die jullie hebben.
Met Explore van TRIPS zien jullie direct waar de eerste verbeterslag gemaakt moet worden en heb je altijd iets bij de hand dat inzicht biedt in de voortgang van iedere leerling, leraar, de school of bestuur als geheel. Kwaliteitsverbetering 2.0!

Guide

Dit is onze digitale gesprekkencyclus module dat aansluit op Explore. Met Guide kan je op ieder moment data ondersteund gesprekken voeren met iedereen binnen de organisatie. De leraar blijft aan zet en kan zelf punten aandragen waarover hij/zij in gesprek wil. Of het standaard gespreksformulier van de organisatie wordt gevolgd. Eerder gemaakte visualisaties kunnen gebruikt worden om het “onderbuikgevoel” zo concreet mogelijk te maken en te borgen. Door afspraken en meetpunten tijdens het gesprek te plannen maakt TRIPS een compleet ontwikkelingsdossier voor iedere onderwijsprofessional!

Quest

Dit is onze digitale enquête module waarmee iedereen in de organisatie in staat is om op een snelle en makkelijke manier relevante feedback op te vragen. Door zelf of samen met een collega om feedback te vragen bij leerlingen, collega’s en leidinggevende krijgen leraren zelf de instrumenten in handen om aan de slag te gaan met de professionele ontwikkeling vanuit alle invalshoeken! Om een uniform beeld te verzamelen is de grootste zorg besteed aan de aansluiting tussen de leerling-enquêtes en de lesobservaties. Personaliseren kan altijd!

Audits

TRIPS heeft als enige in het onderwijs in Nederland audits gevangen in digitale kwaliteitskaarten! Met Audits heb je als bestuur direct en altijd inzicht in de kwaliteit van al jouw scholen, zowel apart als alle scholen in in één overzicht. Digitale kwaliteitskaarten worden door het bestuur eenvoudig uitgezet en bevat zowel school specifieke punten als de verplichte punten vanuit het inspectiekader. De auditoren en zelfevaluatoren werken samen in één systeem aan de kwaliteitskaarten die zijn uitgezet. Hierbij  is het ook mogelijk om eigen links of documenten toe te voegen zodat het een compleet document wordt waarin alles geborgd wordt. Audits kan los aangeschaft worden bij TRIPS of in combinatie met Explore en de andere modules. Met Audits van TRIPS kan je als bestuur eenvoudig en snel van start!