Primair onderwijs

Wanneer er geen tijd verloren gaat aan nutteloze administratie en berekeningen, is er ruimte om meer te onderzoeken. Pas dan kan er inzichtelijk gemaakt worden waarom resultaten zijn zoals ze zijn. Dit resulteert in een beter onderbouwde verantwoording naar de inspectie en het bestuur, maar ook naar collega’s, ouders en jezelf!

Stapsgewijze aanpak

De implementatie van TRIPS is maatwerk. Iedere school heeft eigen standaarden, bronsystemen en wensen. De totale implementatie vraagt om een nauwe samenwerking, goede afstemming en voldoende tijd. Samen gaan we stapsgewijs naar een data-ondersteund schoolsysteem. Het gehele proces duurt ongeveer twee jaar, maar al vanaf twee weken na de data-inventarisatie heb je toegang tot alle gegevens.

Gesprek +- 2 uur bij u op locatie

1. Data-inventarisatie

Wat is nodig voor een data-ondersteund schoolsysteem? De juiste data! Dat klinkt logisch en simpel, maar wat zijn eigenlijk de juiste data? Wat administreer je wel, wat niet, met welk doel en wat gebeurt er met de gegevens? En wat zeggen die data over de onderwijskwaliteit?

Tijdens de eerste stap wordt onderzocht welke data de school heeft en in welke systemen deze worden bijgehouden. Hoe gaat de school op dit moment met deze informatie om? Welke schoolstandaarden worden gebruikt? Welke data zijn nodig voor een beoordeling? En wanneer scoort een leerling op niveau?

Door deze data-inventarisatie zorgen we er samen voor dat het maatwerk goed en naar wens in de TRIPS-omgeving wordt opgenomen.

Tijdens het gesprek met TRIPS ontdek je welke vragen met behulp van data beantwoord kunnen worden, in hoeverre dit nu al kan en welke stappen er nog genomen moeten.

Het is leuk om met TRIPS bij te sturen!

Koppelen bronsystemen +- 3 maanden

2. Realisatie TRIPS-omgeving

Na de data-inventarisatie is duidelijk welke data nodig zijn om gericht te kunnen sturen op onderwijskwaliteit. Onze ontwikkelaars gaan aan de slag met de wensen van de school. Ze bouwen in ongeveer twee maanden tijd de unieke TRIPS-omgeving.

De volgende bronsystemen zijn voorbeelden waar we mee koppelen: Parnassys, Somtoday, Magister, Esis, Edumaps, Presentis, Zien!, SCOL, SWIS, Aurecool. Maar ook Excel-documenten met eigen schoolstandaarden of administratie kunnen geïntegreerd worden.

 

Werkdruk verlaging in het onderwijs door automatisering

Meten en finetunen +- 6 maanden

3. Opleveringsafspraak

Als derde worden de standaardvisualities opgesteld. In deze basis worden de eerste datasets inzichtelijk gemaakt.

Niet alle collega’s gaan direct aan de slag met Explore, het unieke onderdeel van TRIPS waarin data visueel worden. Een speciaal ‘datateam’ krijgt workshops om met Explore te werken. Samen met hen controleren we of alle data juist zijn opgenomen. Herkent het datateam alles? Lukt het om de data te interpreteren?

Tijdens deze sessie wordt vaak duidelijk dat bepaalde datasets door de school opgeschoond of aangevuld moeten worden. Mogelijk mist informatie bij leerlingen of is er een wildgroei aan verzuimredenen ontstaan. De gegevens controleren, aanvullen en opschonen hoort bij het proces van data-ondersteund professionaliseren.

Hoe scoren docenten in de evaluatie? En hoe zit het met ziekteverzuim? Hoeveel en wanneer vallen leerlingen uit? In het onderwijs spelen tal van onderzoeksvragen. Samen met het datateam gaat TRIPS deze onderzoeksvragen omzetten naar analysevragen, ofwel vragen die met data beantwoord kunnen worden.

Bijvoorbeeld: ‘Wat is de gemiddelde score op onze tevredenheidsenquête per school?’ Op basis van de vragen die je beantwoord wil hebben, helpen wij de gewenste visualisaties opstellen.

Start gebruik TRIPS module ‘Explore’

Inzet teambreed +- 2 maanden

4. Knoppencursus

Na de oplevering moedigen we de school aan om gedurende drie maanden de datasets op te schonen en te oefenen met wat er staat. Op die manier krijgt de school een beter idee van wat er mogelijk is en welke vragen nog onbeantwoord zijn.

Hierna volgt een knoppencursus. Het datateam leert tijdens deze sessie hoe ze zelf visualisaties kunnen bouwen. Daarmee kunnen ze voortaan zelf vragen beantwoorden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd wat welke knop doet. Ook het instellen van filters en het kiezen van de juiste visualisatie komen aan bod. Na de knoppencursus kan het datateam zelfstandig aan de slag in TRIPS!

Intuïtie en onderzoek combineren voor optimale leerling- en docentontwikkeling

Handelen op basis van resultaten +- 12 maanden

5. Tussenevaluatie

Na zes weken testen is er een tussenevaluatie. De TRIPS-begeleider checkt bij het datateam hoe het gaat. Wat gaat goed? Wat gaat nog niet zo goed? En welke aanpassingen zijn er nodig in de TRIPS-omgeving om de gewenste antwoorden te vinden.

De begeleider van TRIPS en het datateam van de school werken samen toe naar data-ondersteund werken op de hele school.

Start gebruik TRIPS module ‘Guide’

In gesprek met het team

Met TRIPS Guide ga je makkelijk in gesprek met je collega’s. Leraren kunnen tijdens de ontwikkelgesprekken aangeven waar zij aan willen werken. Welk effect had hun handelen op de leerlingen? Die vraag kan worden beantwoord op basis van leerresultaten en feedback van leerlingen en collega’s. Zo heeft de leraar altijd inzicht in wat er wel en niet goed gaat. En blijft iedere leraar eigenaar over haar of zijn eigen professionaliseringsslag

Start gebruik TRIPS module ‘Quest’

Verbeter het gehele proces

TRIPS kan natuurlijk breder worden ingezet dan op leraarniveau. Het is eenvoudig om inzicht te verkrijgen in onderwijsresultaten, veiligheid en schoolklimaat. Met TRIPS Quest kun je op elk gewenst moment korte enquêtes uitzetten over wat er speelt. Zo kun je op basis van gefundeerde feedback snel zien wat de sterke punten van een team zijn en waar ontwikkeling mogelijk is.

Na de eindevaluatie wordt bepaald hoe TRIPS verder wordt ingezet. Extra modules? Meer gebruikers? Of andere specifieke wensen? Alles is mogelijk!

Onderwijs evalueren en verbeteren met behulp van data in TRIPS

Vrijblijvend ontwikkelgesprek

Meer weten? In een vrijblijvend videogesprek vertellen wij je alles over TRIPS. We laten zien hoe het werkt en beantwoorden al je vragen over het proces.

Maak een afspraak