Kennissessie

“TRIPS werkt aan een duurzame kwaliteitsverbetering van het onderwijs, waarbij data-ondersteund denken en werken iedere medewerker uitdaagt zichzelf en de organisatie te verbeteren.”

Plan nu een kennissessie met ons in!

Data-ondersteund professionaliseren in het onderwijs? Wat is dat nou eigenlijk?

Data wordt vaak neergezet als “iets engs” in het onderwijs. Terwijl het eigenlijk betekent: informatie. Informatie over jouw organisatie. Data-ondersteund professionaliseren is informatie gebruiken om jezelf, de school of de organisatie te verbeteren. Onderwijsorganisaties die onderzoek doen naar hun eigen kwaliteit en hun data als basis hiervoor gebruiken, verbeteren hun onderwijs op structurele wijze. Het is niet meer de vraag of, maar wanneer jullie nader onderzoek gaan doen naar deze ontwikkeling!

TRIPS organiseert kennissessies voor besturen. Ieder gaat vanuit z’n eigen expertise (Onderwijs & Kwaliteit, Financiën & Bedrijfsvoering, Huisvesting, HRM en ICT) nader onderzoeken wat data-ondersteund professionaliseren in de praktijk betekent voor de organisatie van bestuur tot op schoolniveau. Hierbij krijgen jullie (nieuw) inzicht in hoe data een steeds grotere rol speelt in het onderwijs en hoe daarmee aan een duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering binnen de organisatie gewerkt kan worden.

Aan het einde van de kennissessie …
– hebben jullie een concrete visie op data-ondersteund professionaliseren
– krijgen jullie inzicht in de winsten van data-ondersteund werken op korte en lange termijn
– kunnen jullie concreet aan de slag met data-ondersteund denken én werken

Wat doet TRIPS?

Met TRIPS kijken we samen naar hoe je effectiever gebruik kan maken van data binnen jullie onderwijsorganisatie. Dat doen we door al jullie onderwijsdata te koppelen in één overzichtelijk systeem op klas, school én bestuursniveau. Dit is de basis voor effectieve onderwijsverbetering. Ondersteund door vergaand inzicht in de kwaliteit van de gehele organisatie, vanuit verschillende invalshoeken. TRIPS zorgt voor een gestructureerde aanpak van de datakwaliteit voor scholen en besturen. Een voorwaarde om goed data-ondersteund onderzoek te kunnen doen! Met TRIPS hebben jullie snel inzichtelijk wat hierin nog moet gebeuren binnen jullie organisatie. TRIPS begeleidt op maat verder en is de unieke kennispartner voor besturen en scholen die gericht aan de slag willen met data-ondersteund professionaliseren van hun onderwijs!

Plan nu een kennissessie met ons in!