Proof of Value traject van TRIPS in het Speciaal Onderwijs

TRIPS in het Speciaal Onderwijs

Er is ontzettend veel data beschikbaar in het speciaal onderwijs, maar het gebruik ervan blijft vaak hangen bij het monitoren van de status quo. Dat is zonde! Wanneer data gericht gebruikt wordt om het onderwijs te verbeteren, waarbij een probleem onderzocht wordt en een oplossing geëvalueerd, heeft dit een grote meerwaarde. Er worden geen stappen de verkeerde kant op gezet, intuïtie wordt ondersteund en nieuwe inzichten komen naar voren. 

Toch is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Voor bijna alle soorten informatie bestaat een eigen bronsysteem waarin data opgeslagen en geanalyseerd moet worden. Dat maakt data koppelen en naast elkaar leggen een ingewikkeld en tijdrovend proces. Zo tijdrovend dat het analyseren van gegevens op leerling-, groep-, en schoolniveau slechts enkele keren per jaar gedaan wordt. Op die manier kan er ook maar een paar keer per jaar gericht bijgestuurd worden wanneer dit nodig is. Een gemiste kans, vonden ook het LECSO, Effectief Onderwijs en TRIPS. 

Met veel plezier kunnen we mededelen dat er samen met deze drie partijen een ‘Proof of Value’ (P.o.V.) traject gestart is. 

LECSO

Het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LECSO) vertegenwoordigt het gespecialiseerd onderwijs binnen de  PO-Raad,  de VO-raad en bij andere belanghebbende partijen. Zij ontwikkelen, borgen en verspreiden samen met haar leden en andere betrokkenen kennis en expertise over gespecialiseerde ondersteuning. LECSO speelt hierin een verbindende rol door zich te kenmerken als een netwerkorganisatie die met vele relevante partners samenwerkt. Twee van die relevante partners zijn Effectief Onderwijs en TRIPS, welke hieronder kort worden toegelicht. https://www.lecso.nl/

TRIPS

TRIPS is een data-informed web applicatie die scholen en besturen helpt om slim en efficiënt om te gaan met hun data. Dit doen zij door automatisch data te ontsluiten uit alle bronsystemen die een school heeft. TRIPS verzamelt alle beschikbare data en faciliteert analyses en visualisaties van deze data. Op deze manier kunnen individuele medewerkers, scholen en besturen gemakkelijk data-ondersteund grip krijgen op de onderwijskwaliteit en deze zo optimaal mogelijk door ontwikkelen.

Effectief Onderwijs 

Effectief Onderwijs is expert in specialistisch en passend onderwijs en geven advies en scholing aan management, interne begeleiders en leerkrachten. De adviseurs zijn specialist in onderwijs aan kinderen met een speciale behoefte. Ze doen alles om betere kansen voor leerlingen te creëren door continu te werken aan de verbetering van onderwijskwaliteit. https://effectiefonderwijs.nl/

Proof of Value traject

Deze organisaties zijn samengebracht omdat zij dezelfde visie delen en daardoor elkaar goed kunnen aanvullen. TRIPS levert het middel en Effectief Onderwijs begeleidt de scholen in welke stappen zij kunnen ondernemen om succesvol de omslag te kunnen maken. 

De verwachting is dat scholen die met TRIPS werken minder werkdruk ervaren rondom het analyseren van data, dit daardoor vaker doen en zo sneller nieuwe inzichten opdoen die hen helpen bij het verder ontwikkelen van de onderwijskwaliteit. 

Om te onderzoeken of TRIPS deze belofte ook waar maakt heeft het LECSO vijf scholen gevraagd om mee te doen aan een door hen gefinancierde “Proof of Value” traject. Dit traject houdt in dat deze scholen drie maanden lang TRIPS mogen uitproberen onder begeleiding van Effectief Onderwijs.

Planning

TRIPS zal dit schooljaar nog alle data ontsluiten, koppelen en als visualisaties beschikbaar stellen. De medewerkers op deze scholen krijgen dan toegang tot een persoonlijk dashboard waarin alle data van de school beschikbaar is. Via hun dashboard kunnen zij dan data koppelen, trendanalyses maken en onderzoeksvragen analyseren. Effectief Onderwijs gaat de scholen hierin begeleiden door samen met de scholen na te denken over welke onderzoeksvragen voor hen van belang zijn. 

Op 12 mei vindt de eerste kennismaking plaats en zal het traject van start gaan. Na drie maanden vindt de evaluatie plaats. Tussentijds zullen regelmatig updates van het traject op deze pagina gedeeld worden. Hier zal worden beschreven wat de ervaringen zijn en hoe andere scholen hier ook van kunnen profiteren. 

Bij een positieve evaluatie zal de samenwerking tussen TRIPS en LECSO voortgezet worden waarbij ook een financiële tegemoetkoming beschikbaar komt voor LECSO leden wanneer zij de samenwerking met TRIPS willen starten.

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk