Interview

Samen groeien: hoe de Zonnebloemschool de brug slaat tussen data en praktijk

Het interview downloaden

De Zonnebloemschool in Emmeloord is een SO en VSO school, waar leerlingen met diverse onderwijsbehoeften dagelijks onderwijs krijgen van een toegewijd team. Gretha Bennik-van Urk (Adjunct-directeur en Locatieleider VSO Het Esveld en WAT!) en Nicole Bodewitz (Adjunct-directeur en Locatieleider SO-locatie De Bloementuin) vertellen samen over waarom de Zonnebloemschool met TRIPS gestart is, wat het hen oplevert, hoe zij TRIPS implementeren binnen het gehele team en waar ze naartoe willen met TRIPS.

Waarom is de Zonnebloemschool met TRIPS gestart?

Tijdens een bijeenkomst heeft onze directeur één van de oprichters van TRIPS ontmoet. Na dit gesprek besloot hij om TRIPS uit te nodigen voor een presentatie tijdens een Managementteam-overleg. Enkele collega’s waren wat terughoudend, maar een groot deel was direct enthousiast. Met name het idee van het integreren van verschillende systemen en datasets sprak velen van ons enorm aan. Dit zou niet alleen nieuwe inzichten opleveren, maar ook tijd besparen bij het verzamelen van informatie. Uiteindelijk nam de directeur het besluit om een kans te wagen en met TRIPS aan de slag te gaan.

“Ook helpt de data bij het uitleggen van bepaalde zaken aan collega’s of externen. Je haalt snel naar voren wat je wilt bespreken en de boodschap is meteen helder.”

Welke meerwaarde halen jullie uit TRIPS?

Het verkrijgen van inzicht in het gehele onderwijsproces is van cruciaal belang in het onderwijs. Hoe sneller en makkelijker, hoe beter! Dankzij TRIPS kunnen we bijvoorbeeld met Explore heel specifiek bepaalde resultaten van vorig schooljaar vergelijken met dit jaar.

Zo maken we inzichtelijk welk effect onze gerichte aanpak heeft gehad op de prestaties. Ook helpt de data bij het uitleggen van bepaalde zaken aan collega’s of externen. Je haalt snel naar voren wat je wilt bespreken en de boodschap is meteen helder.

Als school zijn wij natuurlijk voortdurend in ontwikkeling. Het fijne is dat TRIPS gewoon met ons meegroeit. Binnenkort implementeren we een nieuwe koppeling waarmee we inzicht krijgen in het aantal meldingsformulieren. Dit zal behoorlijk wat tijd besparen, aangezien we dan niet langer onze dossiers hoeven te doorzoeken. Alles staat bij elkaar.

Ook onze voortgangsgesprekken voeren we in Guide. Voorheen stonden onze aantekeningen en afspraken verspreid over verschillende papieren. Nu kunnen we veel makkelijker regelmatig samen evalueren hoe het ervoor staat.

Wat we ook heel fijn vinden, is dat sommige andere systemen voor ons overbodig geworden zijn. We hoeven bijvoorbeeld geen gebruik te maken van Vensters. We hebben WMK en TRIPS, waarin we zelf ook nog eens veel kunnen aanpassen. Dat maakt het erg gebruiksvriendelijk. We kunnen precies meten wat we willen weten. Wel is het van belang telkens goed na te blijven denken over de juiste vragen die je wil stellen.

“Onlangs hebben we nog een presentatie gegeven aan de inspectie over de inzichten die we dankzij TRIPS hebben verkregen. Ook zij waren zeer enthousiast over de mogelijkheden van TRIPS en hoe we deze toepassen.”

Het kostte wat tijd om samen met TRIPS alles goed op te zetten, maar nu ervaren we nog steeds duidelijke voordelen. Onlangs hebben we nog een presentatie gegeven aan de inspectie over de inzichten die we dankzij TRIPS hebben verkregen. Ook zij waren zeer enthousiast over de mogelijkheden van TRIPS en hoe we deze toepassen.

Hoe implementeren jullie TRIPS binnen het team?

Het managementteam (MT) en enkele intern begeleiders (IB’ers) zijn momenteel het meest betrokken met TRIPS. “Nicole, de adjunct-directeur, gebruikt TRIPS het meest intensief. Zij heeft dan ook de nodige kennis en vaardigheden opgedaan.” vertelt Gretha. We willen dat deze kennis en vaardigheden zich als een soort olievlek onder het gehele team gaan verspreiden. Het doel is om het volledige team gebruik te laten maken van alle mogelijkheden in TRIPS. We hebben verschillende aanpakken om dit te realiseren.

De vijf tips van Nicole & Gretha

1. Schrijf schoolspecifieke handleidingen.
2. Voer het gesprek over wat je wilt weten en dus meten.
3. Presenteer data en bespreek het met het team.
4. Gebruik TRIPS veel, dat leidt tot nog meer gebruiken.
5. Neem TRIPS op in de kwaliteitszorgkalender.

1. Schrijf schoolspecifieke handleidingen

Om collega’s meer vertrouwd te maken met het systeem, zijn we nu handleidingen voor hen aan het schrijven. TRIPS heeft algemene handleidingen met ‘wat doet welke knop’, maar hoe wij TRIPS precies gebruiken is natuurlijk schoolspecifiek. We beschrijven in de handleiding onze eigen werkwijze, inrichting en welke enquêtes uitgezet kunnen worden.

2. Voer het gesprek over wat je wilt weten en dus meten

Het moet een instrument zijn voor de groepsleiding en IB’ers. Dit vereist een goed gesprek met hen over wat we nu eigenlijk willen weten en dus moeten meten. We stimuleren bijvoorbeeld collegiale consultatie, waarbij collega’s zelf aangeven wat ze willen verbeteren in hun onderwijsproces. Dit wordt vastgelegd in TRIPS-formulieren en geüpload in Guide tijdens de gesprekken.

3. Presenteer data en bespreek het met het team

Als MT presenteren wij regelmatig verschillende visualisaties uit TRIPS. We bespreken met het team de data: wat zien we, wat vinden we en wat gaan we doen? Daarmee laten we ook zien wáárom data zo nuttig kan zijn. In de toekomst willen wij ook nog een stap verder gaan en de visualisaties vanuit TRIPS delen en bespreken met het team.

4. Gebruik TRIPS veel, dat leidt tot nog meer gebruiken

Hoe meer we TRIPS zelf gebruiken, hoe meer het gaat leven. Nicole vertelt: “Voor mijn opleiding heb ik enquêtes uitgezet, waarop 81 mensen hebben gereageerd zonder herhalingsvragen aan de respondenten. Dat is al een hele mooie score!”.

Door TRIPS regelmatig op verschillende momenten in het jaar terug te laten komen, weten collega’s precies wat van hen verwacht wordt en hoe het werkt. We willen wel intern nog beslissen met welk responspercentage we écht tevreden zijn.

5. Neem TRIPS op in de kwaliteitszorgkalender

Het streven is om meer structureel een enquête uit te zetten, maar in praktijk wordt het nog weleens vergeten. We zetten ons nu ook in om TRIPS op te nemen in onze kwaliteitzorgkalender. Daarmee zorgen we dat we elke maand kunnen bekijken welke acties er te doen zijn.

Wat zouden jullie collega-scholen nog willen meegeven?

Met TRIPS hebben we een brug gevonden tussen ervaren onderwijsmensen en programmeurs. TRIPS groeit mee met de school en er is ruimte voor gesprek en feedback. Dat zorgt voor een waardevolle samenwerking.

Als je met TRIPS wil gaan beginnen, is het belangrijk dat je in je team mensen hebt die gemotiveerd zijn, het leuk vinden om zaken in te regelen en uit te denken.

Naast het implementatieproces van het team moet je ook zelf kennis en vaardigheden opdoen van het systeem. Je moet bijvoorbeeld leren de juiste vragen aan de data te stellen. Daarnaast vergt het opstellen van visualisaties enige oefening, het is een vak apart en duurt even voordat je het goed in de vingers hebt. TRIPS implementeren op je school kost tijd, maar het is de investering echt waard!

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Kom met ons in contact!