‘TRIPS maakt professionele ontwikkeling eenvoudig’

Door: Joost Jansen in de Wal – Universiteit van Amsterdam 

Voorbereiden van de les, voor de klas staan, nakijken van proefwerken, mentortaken en ook nog administratie: de werkdruk van docenten is torenhoog. Docenten zijn structureel meer tijd kwijt aan hun primaire taken dan ze er formeel voor krijgen, zo blijkt uit het rapport ‘Tijdsbesteding leraren PO en VO’ van de Algemene Onderwijsbond. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de eigen professionele ontwikkeling er vaak bij inschiet.

Betekenisvolle groei

Professionele ontwikkeling is een van de belangrijkste manieren waarop docenten de kwaliteit van hun onderwijs kunnen verbeteren. Echter, vanwege de hoge werkdruk zien docenten georganiseerde professionaliseringsactiviteiten vaak als extra belasting. TRIPS maakt de professionele ontwikkeling van docenten eenvoudig en faciliteert hier ook in. Zonder dat ze het als tijdrovende taak ervaren. De werkwijze van TRIPS sluit aan bij de hedendaagse motivatietheorie, waarbij docenten de vrijheid krijgen om te werken aan hetgeen zij zelf het belangrijkst vinden. Hun intrinsieke leermotivatie wordt hierdoor geoptimaliseerd.

Dataverzameling

TRIPS laat docenten op een zeer laagdrempelige manier data verzamelen over hun eigen functioneren. Daarbij is het van belang dat docenten zelf bepalen waarover, wanneer en door wie deze data verzameld worden. De ene docent vindt informatie over de manier waarop zij het sociale klimaat in de klas bevordert relevant, terwijl een andere docent wil weten hoe goed hij differentieert in de klas. De dataverzameling wordt toegespitst op wat de docent belangrijk vindt.

Van enquête tot observatie

De gewenste data kunnen op verschillende manieren verzameld worden, afhankelijk van welke bij de docent past. Zo kan informatie worden ingewonnen met behulp van een leerlingenquête, maar ook middels een observatie in de klas door een collega. TRIPS biedt ondersteuning bij de verschillende manieren van dataverzameling, bijvoorbeeld door een standaard leerlingenquête aan te bieden. Docenten besparen tijd, wat hun gevoel van haalbaarheid vergroot.

Inzichtelijke data

TRIPS biedt met behulp van visualisaties van de verzamelde data inzicht in de individuele ontwikkeling van de docent. Per aandachtsgebied krijgt de docent inzicht in zijn of haar vooruitgang. Dit inzicht draagt bij aan de growth-mindset van docenten. Daardoor wordt het steeds gemakkelijker om toekomstige investeringen in professionele ontwikkelingsactiviteiten te stimuleren.

Over Joost Jansen in de Wal

Joost Jansen in de Wal is een postdoctoraal onderzoeker aan het Research Institute of Child Development and Education aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich op de leermotivatie van verschillende typen leerlingen (denk aan basisschoolleerlingen, middelbare scholieren, docenten en werknemers). Bovenal is hij geïnteresseerd in professionele educatie en ontwikkeling van docenten.

TRIPS maakt professionele ontwikkeling eenvoudig

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk