Subsidie ‘Schoolkracht’

Ben je bezig met onderwijskwaliteitsverbetering op jouw school of bestuur? Dan hebben wij iets leuks voor je!

Je kan tot 15 januari de subsidie ‘Schoolkracht’ aanvragen! Met deze regeling wil het ministerie van OCW vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en organisaties bevorderen. Het is de bedoeling dat ideeën voor ontwikkeling met deze subsidie verder uitgewerkt en doorgevoerd kunnen worden. Het bevorderen van het professioneel handelen binnen de school staat hierin centraal. 

De aanvraag kan worden ingediend voor verschillende thema’s:

 1. verbeteren van de onderwijskwaliteit;
 2. kansen(on)gelijkheid;
 3. omgaan met leraren- en schoolleiders tekort, en
 4. digitalisering. 

Dit is de perfecte kans om te beginnen met TRIPS, het sluit namelijk naadloos aan op al deze thema’s! Lees hieronder hoe wij dat doen. 

Schoolkracht subsidie

1. Verbeteren van de onderwijskwaliteit

TRIPS richt zich op het verbeteren van de onderwijskwaliteit door met data inzichtelijk te maken hoe de school er voor staat. Daardoor kunnen er gerichte stappen de goede kant op gezet worden en zien schoolleiders en leraren geen zaken meer over het hoofd. Efficiënte, data-ondersteunde ontwikkeling! 

2.Kansen(on)gelijkheid

Kansenongelijkheid wordt teruggedrongen doordat keuzes niet gebaseerd worden op onderbuikgevoelens, maar op feiten. Daarnaast zet TRIPS in op ontwikkeling van leraren door niet alleen zicht te geven in de onderwijsresultaten, maar ook het proces. Met TRIPS kan je gemakkelijk en snel zelfreflecties, leerlingenquêtes en lesobservaties uitzetten. Omdat het weinig tijd kost en doelgericht is, verzamelen leraren vaker feedback. Juist kwetsbare leerlingen hebben baat bij leraren die zichzelf continu de spiegel voorhouden en willen ontwikkelen. 

3. Omgaan met leraren- en schoolleiders tekort

Met TRIPS wordt een ontwikkelcultuur gestimuleerd doordat leraren elkaar vragen om in hun klas te komen observeren. Er wordt gediscussieerd over wat de data zegt over de onderwijskwaliteit. Middels een doorgaande gesprekkencyclus blijven de doelen continu in zicht. Daarbij wordt het administreren van data niet meer gezien als last, omdat het nu regelmatig écht gebruikt wordt. Dit alles draagt bij aan een beter werkklimaat en daarmee het werkplezier. Beide factoren spelen een grote rol in het terugdringen van het leraren tekort. 

4. Digitalisering

Bijna de hele kwaliteitszorg kan binnen TRIPS gevat worden; alle beschikbare data van de organisatie kan automatisch  gekoppeld worden en naar de eigen TRIPS omgeving worden gestuurd. Vanuit hier kunnen berekeningen en visualisaties op maat gemaakt worden. Dat betekent dat alles online kan en dat er niet meer handmatige werk verricht hoeft te worden. Ook zelfreflecties, leerlingenquêtes en lesobservaties worden eenvoudig binnen TRIPS uitgezet, ingevoerd en geanalyseerd. Al deze informatie kan vervolgens in een digitale gesprekkencyclus gezet worden, zodat er voor iedereen binnen de organisatie een online professionaliseringsdossier ontstaat. De focus ligt op samen data-ondersteund ontwikkelen. 

Toch bereik je met enkel een mooi systeem waarschijnlijk je doelen niet. Daar is begeleiding bij nodig. Wij vinden het belangrijk dat TRIPS goed ingezet wordt en echt wat oplevert voor verschillende organisaties. Daarom denken wij samen mee over de inrichting en bieden we verschillende workshops aan. We houden nauw contact met de schoolleiders en bestuurders over hoe TRIPS beter ingezet kan worden.

Vraag een TRIPS demo aan

Demo aanvraag formulier

  Wil je zelf vrijblijvend ervaren hoe TRIPS werkt en ontdekken wat het voor jouw organisatie kan betekenen?

  We maken graag een afspraak om samen in een kwartiertje, online een demo te doorlopen. In het formulier hiernaast kan je aangeven op welk moment dat het beste uit zou komen.

  Geen reactie ontvangen? Controleer je spambox. We proberen altijd binnen een dag gereageerd te hebben.

  Subsidie schoolkracht

  Benieuwd hoe andere scholen TRIPS ervaren?

  Wij kunnen je natuurlijk wel vertellen dat TRIPS je echt kan helpen met het verbeteren van je onderwijskwaliteit. Nog beter is het natuurlijk om onze gebruikers dat zelf te laten doen.

  Lees hiernaast enkele citaten van bestuurders, schooldirecteuren, leraren en intern begeleiders die al enkele jaren met TRIPS werken. Door achter hun naam op ‘lees meer’ te klikken kun je hun uitgebreide verslag lezen. Voor een overzicht van alle verhalen, ga naar onze gebruikerservaring pagina.

  De meerwaarde van TRIPS lijkt dat je een goed onderbouwd gesprek kan voeren. Het brengt alle informatie samen op één punt en koppelt de data, zodat het vervolgens besproken kan worden op verschillende niveaus in de organisatie. De bredere scope kan gemakkelijk meegenomen worden. Dat helpt bij het plannen van het onderwijs. Leraren kunnen dit zo zelf gaan doen, waardoor de verantwoordelijkheid meer bij hen komt te liggen.

  Subsidie schoolkrachtAnnemieke Willems (Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit bij Stichting Attendiz), Lees meer

  Een verandering nu is dat we met één druk op de knop de resultaten krijgen die we voorheen dus pas na drie dagen turven kregen. Daarbij kan je nu dus ook nog iets zeggen over de dingen waarvan we voorheen zeiden; het zou mooi zijn als… Dat zijn nu dingen die ook al in TRIPS staan, zodat we deze gelijk mee kunnen nemen. In plaats van dat het een mooi toekomstbeeld is, is dat nu de realiteit.

  Subsidie schoolkrachtAnita van Erp (Schoolpsycholoog en zorgcoördinator bij De Gerhardschool, stichting Orion), Lees meer

  Wat ons vooral aanspreekt is het gemak waarmee TRIPS directe feedback geeft en de flexibiliteit waarmee het programma aansluit bij de wensen van onze school. In één dashboard wordt een koppeling gemaakt tussen feedback en harde gegevens, zoals cijfers en opbrengsten. Zo kunnen we alle data-eilandjes samenvoegen en wordt het plaatje compleet. TRIPS helpt me ook om de kwaliteit van de ontwikkelgesprekken te verhogen en docenten nog beter te ondersteunen in hun ontwikkeling.

  Eigenaarschap door zelf keuzes te maken voor de eigen ontwikkelingMelanie Brandenburg (Directeur van het Clusius College Heerhugowaard), Lees meer

  Door TRIPS is er nu sprake van een enorme efficiencyslag, omdat de analyses geautomatiseerd zijn. Dat scheelt niet alleen veel tijd, maar geeft ook nieuwe inzichten. Van data-ondersteund werken heb ik al veel kaas gegeten, maar dan vooral van data-ondersteund werken 1.0 en 2.0. Hierbij is het besef van data verzamelen 1.0, er iets mee doen 2.0, wat TRIPS doet is data-ondersteund werken 3.0.

  Met TRIPS werk je data-ondersteund 3.0 aan de onderwijskwaliteitErik Scheerder (Directeur van de Gerhardschool, stichting Orion), Lees meer

  Wat mij heel erg verbaast is dat ik op scholen medewerkers ontmoet die al in jaren geen ‘echt’ ontwikkelgesprek hebben gevoerd met hun leidinggevende of een fatsoenlijk gesprekscyclus hebben. Dat kan toch niet als je in het onderwijs werkt? Hoe kun je als team een leerling vragen het beste uit zichzelf te halen, als je dat zelf niet doet. Ik geloof dat leerlingen vooral leren vooral van wat je doet en veel minder van wat je zegt. Het is dus belangrijk dat medewerkers zichzelf blijven ontwikkelen, uitdagingen aangaan en zichzelf kwetsbaar durven opstellen. In andere woorden: practice what you preach! Ontwikkel jezelf. Dan doen leerlingen dat ook.

  Subsidie schoolkrachtInge Klaassen (Stafdirecteur P&O bij Montessori College Nijmegen), Lees meer

  In 2018 zijn we gestart met TRIPS, een methode waarmee het hele team met één druk op de knop inzicht heeft in onderwijskwaliteit en de mogelijkheid heeft om goed geïnformeerd de onderwijskwaliteit te verbeteren. Toen ik de mogelijkheden van TRIPS voor het eerst zag, dacht ik: We hebben TRIPS niet nodig, want dit doen we al. Maar ik realiseer me nu pas dat dat echt niet zo is.

  TRIPS brengt alle relevante informatie samen op één plek en verbindt dit aan elkaar: feedback van leerlingen, lesobservaties, ontwikkelgesprekken, ouderevaluaties enzovoort. Met één druk op de knop kan ieder teamlid zien wat bekend is over de onderwijskwaliteit, wat goed gaat en wat beter kan. Dat was voorheen echt niet zo. Stel je eens voor dat we op de oude voet verder waren gegaan… Dan hadden we nu 7 systemen met 7 wachtwoorden en 7 verschillende werkwijzen. Dat was een drama geweest.

  Subsidie schoolkrachtMaaike Kieft (Adjunct directeur van De Zonnebloemschool), Lees meer

  Ik evalueer en verbeter mijn onderwijs met TRIPS. TRIPS biedt mij een actueel inzicht in wat werkt en wat ik anders kan doen. Dat is wel zo handig! Ik log in en krijg meteen de belangrijkste inzichten in beeld. Het maakt me nieuwsgierig, zet me aan het denken en brengt me nieuwe inzichten over mijn eigen onderwijs.

  Of ik TRIPS zou aanraden? Ja, alle docenten moeten weten dat dit mogelijk is! Het is leuk, actueel, intuïtief en vooral erg handig. Zodra je ermee aan de slag gaat, ben je verkocht. En vind je het spannend, moeilijk of heb je vragen? Dan staan de jongens van TRIPS altijd klaar om je te helpen. Ik ken geen ander initiatief dat al deze ingrediënten heeft.

  Subsidie schoolkrachtHakan Akkas (docent bij Metis Montessori Lyceum), Lees hier het hele verhaal

  Wil je meer weten over de subsidie?

  Voor meer informatie over wat de subsidie inhoudt, welke voorwaarden er gelden en hoe je het kan aanvragen, klik hier om naar de site van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen te gaan.

  Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

  Let’s talk