Docenthandelen is 80% van een goede les, daar wilde ik iets mee!

Door: Melanie Brandenburg directeur Clusius College in Heerhugowaard

Melanie Brandenburg is sinds 2016 directeur van het Clusius College in Heerhugowaard, een vmbo school waar dagelijks 300 leerlingen naast regulier, ook ‘Vrij Groen’ onderwijs krijgen. De leerlingen leren hier, naast de reguliere vakken, over bijvoorbeeld: bloemschikken, groenvoorziening, dierhouderij.  Zoals ze zelf zeggen: “van zaadje tot tomaatje en in de pan”. De visie van de school is gericht op kritisch kijken naar het eigen handelen, het beste uit iedereen halen, kennis delen en in een veilige omgeving “een leven lang leren”. Dit geldt zowel voor leerlingen, als voor het team. Door TRIPS kan deze visie de komende jaren nog beter uitgedragen worden!

Kennis wordt niet altijd vertaald naar handelen

Docenthandelen is 80% van een goede les, zegt Melanie. Daar wilde ik iets mee. Ik merk namelijk dat docenten veel kennis hebben, maar dat dit niet altijd impact heeft op het handelen in de klas. Dat kan anders. Alleen scholing is niet genoeg om echt impact te hebben, er zijn andere vormen van professionalisering nodig. Op onze school doen we bijvoorbeeld aan intervisie en lesbezoeken, maar ik zie meer kansen die we moeten grijpen. De leerlingvragenlijsten die we nu gebruiken zijn bijvoorbeeld te lang, waardoor leerlingen deze niet serieus invullen. Ik beschik als leidinggevende over veel informatie, maar dit biedt geen handvatten om te weten aan welke knoppen ik kan draaien. Daarnaast is het vinden van tijd en ruimte om één op één goede feedback te geven lastig. Kortom, er is nog veel winst te behalen. We hebben een aantal belangrijke stappen gezet, maar we zijn er nog niet. TRIPS gaat ons bij het vervolg helpen.

Ik geloof dat je geïnspireerd raakt als je van en met elkaar leert

Het is de bedoeling dat de docenten met behulp van TRIPS vanuit intrinsieke motivatie gaan onderzoeken welke invloed hun handelen heeft in de klas. Ze kiezen zelf wanneer ze feedback vragen aan leerlingen en collega’s, waardoor het eigenaarschap vergroot wordt. We willen niet dat het een soort verplichting is waarbij we zeggen: je moet zo vaak feedback vragen, dit gaan we daarna doen en dat zijn de consequenties. De werkwijze moet juist gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en intrinsieke motivatie binnen een veilige setting waar een ontwikkelcultuur heerst en waar docenten rustig kunnen experimenteren.

Ontwikkeling door directe feedback

Waar we naartoe willen is directe feedback op de les. Nu kijken we nog niet per se naar de lessen, terwijl dat toch iets is waar docenten de hele dag mee bezig zijn: lesgeven. We willen kunnen zeggen: Dit doe je goed, deel het met anderen! Of: als je dit eens probeert, kijk eens wat het doet met de leerlingen. Ik geloof dat je de kwaliteiten van mensen goed in moet zetten en dat je geïnspireerd raakt als je van en met elkaar leert. Dat is een grondhouding die alle mensen in het onderwijs zouden moeten hebben. De focus moet liggen op de ontwikkeling van leskwaliteit. Daar gaat het in het onderwijs immers om.

Wat ons vooral aanspreekt is het gemak waarmee TRIPS directe feedback geeft en de flexibiliteit waarmee het programma aansluit bij de wensen van onze school. In één dashboard wordt een koppeling gemaakt tussen feedback en harde gegevens, zoals cijfers en opbrengsten. Zo kunnen we alle data-eilandjes samenvoegen en wordt het plaatje compleet. TRIPS helpt me ook om de kwaliteit van de ontwikkelgesprekken te verhogen en docenten nog beter te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het is mooi dat we straks TRIPS hebben, waardoor we dit nog beter kunnen doen.

Ga het gesprek aan!

Wat tekenend is voor mij als directeur is dat ik graag alles samen met het team wil doen. Ik zoek altijd naar draagvlak bij nieuwe ideeën. Ik geloof er niet in om alles top-down er doorheen te jassen. Op deze wijze zijn we dit jaar ook gestart met TRIPS. Wat ik nu al heel prettig vind aan de samenwerking met TRIPS is dat het invoeren van TRIPS in fases gaat, het is niet in één keer van: hup, pats, boem, gooi het over de schutting en succes.

Samen met het team van TRIPS hebben we onderzocht of dit het beste instrument is voor wat wij willen. Bij een kennismaking tussen TRIPS en het team gaf 80% aan graag data-ondersteund aan de eigen ontwikkeling te willen gaan werken. Na een verdiepend gesprek met de twijfelende collega’s was iedereen alsnog overtuigd en is het draagvlak binnen het team gerealiseerd. Tegen andere schoolleiders zou ik willen zeggen, ga vooral het gesprek aan met TRIPS en betrek jouw team meteen. Dan kun je samen de beste keuze maken!

Wie is Melanie Brandenburg?

Melanie Brandenburg is sinds 2016 directeur van het Clusius College in Heerhugowaard. Daarvoor werkte ze ruim tien jaar als docente Engels en als beleidsadviseur en teamleider. Omdat ze zichzelf graag wil blijven ontwikkelen, is ze daarna een studie gaan volgen en heeft ze gesolliciteerd voor de functie van directeur. Melanie staat niet stil en houdt van ontwikkeling. TRIPS biedt haar de tools om de ontwikkeling van haar hele team naar een hoger niveau te tillen!

Eigenaarschap door zelf keuzes te maken voor de eigen ontwikkeling

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk