‘Er is een wereld te winnen in het onderwijs’

Door: Erik Scheerder directeur Gerhardschool in Amsterdam

Erik Scheerder (47) is directeur van de Gerhardschool in Amsterdam. Voordat ik directeur werd van de Gerhardschool heb ik in andere branches gewerkt. Daar werd duidelijk wat ICT voor een organisatie kan betekenen. Toen ik als zij-instromer kwam werken, zag ik dat er een wereld te winnen was in het onderwijs. Op de Gerhardschool wordt dan ook in hoge mate data-ondersteund gewerkt. Zo worden de time-outs per uur geregistreerd, de ontvangen complimenten genoteerd, incidenten worden geadministreerd, de leervorderingen bijgehouden, ga zo maar door. De administratie is zeer consequent. Dit alles ten behoeve van ons streven om hoge verwachtingen bij leerlingen en onszelf te stimuleren. Het doel hierbij is leerlingen te leren zich meer verantwoordelijk te voelen voor hun eigen ontwikkeling, beter te plannen, reflecteren en hen te stimuleren om betere keuzes te maken. De slogan luidt dan ook sinds 2015: “Leerling aan zet”. Door met TRIPS te werken is het wellicht nu tijd voor de toevoeging: “Leerkracht aan zet”.

Enorm monnikenwerk!

Het registreren van verschillende data, zoals bijvoorbeeld de leeropbrengsten gaat prima. Het analyseren van al deze gegevens is echter een enorm monnikenwerk. Wanneer mensen denken dat het analyseren van al deze data ook wel handmatig kan, dan besef je niet wat dit is. Als je Instagram of Twitter hebt, snap je nog niet meteen wat data kan betekenen voor een onderwijsorganisatie. Je wilt dat de analyses juist zijn, waardoor er adequaat en zuiver gewerkt moet worden. Dit zorgde ervoor dat de teams één of twee keer per jaar wel twee dagen bezig waren om alle analyses te maken.

Data-ondersteund werken 3.0

Door TRIPS is er nu sprake van een enorme efficiencyslag, omdat de analyses geautomatiseerd zijn. Dat scheelt niet alleen veel tijd, maar geeft ook nieuwe inzichten. Van data-ondersteund werken heb ik al veel kaas gegeten, maar dan vooral van data-ondersteund werken 1.0 en 2.0. Hierbij is het besef van data verzamelen 1.0, er iets mee doen 2.0, wat TRIPS doet is data-ondersteund werken 3.0. Alle lijnen komen met TRIPS samen in één omgeving: opbrengsten op functioneringsniveau en leerrendement, uitkomsten van de sociale veiligheid, harde leerlingenkenmerken, lesobservaties van de kijkwijzer, maar ook de opbrengsten uit de Parnassys leerlijn module. Door de koppeling van verschillende systemen kunnen de variabelen op groeps- en schoolniveau zichtbaar gemaakt worden. We kunnen informatie over de ontwikkeling van leerlingen fijnmazig volgen, analyseren en vervolgens het leerkracht handelen daarop afstemmen. Je kunt duidelijk zien aan welke knoppen je kunt draaien om zoveel mogelijk uit de opbrengst en ontwikkeling te kunnen halen. Het geeft op handelingsniveau een beeld van zaken waaraan je als leerkracht kunt werken om het rendement te verhogen. Je wilt natuurlijk dat de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het onderwijs dat hun leerkracht biedt.

Van onderbuikgevoel naar zuivere analyses

Ik ben positief verrast over TRIPS. Twee collega’s hebben de analyses handmatig gedaan en vervolgens vergeleken met de analyses van TRIPS, deze bleken bijna identiek te zijn. Dat bevestigde voor ons dat de analyses en vertaling correct zijn, dit heeft het laatste stukje scepsis weggenomen.
TRIPS helpt ons te onderbouwen en analyseren hoe alles samenhangt. Zo kunnen we van onderbuikgevoel naar zuivere analyses en aanpassing van het gedrag van de schoolorganisatie. Daarnaast ondersteunt TRIPS ons in het cyclisch en planmatig werken aan het verhogen van onderwijskwaliteit. Ik zie voor me dat al onze leerkrachten binnen drie jaar enthousiast data gebruiken als feedback om accenten in hun leerkrachthandelen aan te brengen.
Daarbij komt het schooleigen jargon en de hele manier van data-ondersteund en opbrengstgericht werken van de Gerhardschool één op één terug in TRIPS. Mijn team is al gewend om naar data te kijken, deze te analyseren en beleidsdoelen op te stellen. Omdat we al lang data-ondersteund werken, weten we super goed waar data vandaan komen. We hechten veel waarde aan betrouwbare data, door TRIPS zijn die nu nog zuiverder. We hebben een echte kwaliteitsslag gemaakt.

Wie is Erik Scheerder?

Erik Scheerder (47) is sinds 2013 directeur van de Gerhardschool in Amsterdam, een school voor openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs. Op zijn school werkt 25 man dagelijks aan het onderwijzen van 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.  Voordat hij directeur werd van de Gerhardschool heeft hij in andere branches gewerkt. Daar werd duidelijk wat ICT voor een organisatie kan betekenen.

Met TRIPS werk je data-ondersteund 3.0 aan de onderwijskwaliteit

Met TRIPS geef jij jouw medewerkers en jouw organisatie de gereedschappen om aan de slag te gaan met professionele ontwikkeling.

Let’s talk